Czat po angielsku online dating

Rated 3.80/5 based on 899 customer reviews

Na każdej z następnych lekcji nauczyciel może wskazywać jednego z uczniów do zaktualizowania daty i godziny głośnego opisania ich koleżankom i kolegom.

Papugi: w tej formie zabawy nauczyciel lub rodzic ustawia na zegarze w dowolny sposób datę, godzinę i pogodę, a następnie odczytuje je na głos w sposób poprawny bądź błędny (na przykład podając inną godzinę niż ta, którą wybrał).

czat po angielsku online dating-4

czat po angielsku online dating-45

czat po angielsku online dating-22

czat po angielsku online dating-15

Korzystając z darmowej aplikacji Bitrix24 możesz mieć dostęp do swojego portalu i pracować w projektach z każdego miejsca.

W zabawie można wprowadzić rotację osób prezentujących godziny.

Zgadnij jaki to dzień: nauczyciel lub rodzic obraca zegar tyłem do uczniów i ustawia dowolną datę. , Is it a number between 1 and 5 mają za zadanie odgadnąć, jaki to dzień.

Quizy mogą dopuszczać wielokrotne próby znalezienia rozwiązania.

Każda próba jest automatycznie sprawdzana i nauczyciel może decydować, czy przedstawić swój komentarz czy też udostępnić poprawne odpowiedzi.

Leave a Reply