Uitspraak italiaans online dating Free pink sex chat com

Rated 3.80/5 based on 503 customer reviews

Ook de "o" kent "oo" als in "boot" en "o" als in "bot".De "e" heeft 3 uitspraakwijzen: de "ee" als in "heet", de "e" als in "het" en de "e" als in "de", waarbij die laatste klinkt als de "u" in "hut".Uit de regels voor ce en ci volgen: Het Nederlands kent meer klanken dan het Italiaans, bijvoorbeeld onze "ui" (Italiaanse uitspraak wordt "oe-ie") en eu (wordt "e-oe" in Europa, E-oew-ropa = Ewropa).Voor Italianen zijn dit dus twee losse klinkers achter elkaar, net als 'ie' in 'grazie'.(Vergelijk maestro = ma-estro = meester) Daarom is het voor Nederlanders makkelijker om Italiaans uit te spreken dan omgekeerd.→ Om de uitspraak van de letter c makkelijk te onthouden is er een ezelsbruggetje: Kaa, Koo, Koe, TSJe, TSJie (ca, co, cu, ce, ci).

De "h" wordt wel geschreven, maar niet uitgesproken.De koffievariant "cafè latte" wordt uitgesproken als "ka-fe la-tu" en niet, zoals veel Engelstaligen, het als "la-tee" uitspreken (en ook niet alleen latte bestellen want dan krijg je een glaasje melk).De "c" wordt als "k" uitgesproken voor een "a", "o" en "u".Net als in het Nederlands, zijn er in het Italiaans woorden waarvan de klemtoon in het spraakgebruik aan het verschuiven is.Zo kun je tegenwoordig zowel "soddisfa" horen als "soddisfa" (vroeger de enige correcte uitspraak, betekenis "hij/zij/het voldoet, is bevredigend").

Leave a Reply